MacBook có thể sẽ được Apple sản xuất tại Việt Nam từ giữa năm sau

MacBook có thể sẽ được Apple sản xuất tại Việt Nam từ giữa năm sau