Mẫu bảng kê chi tiết tiền lương

Mẫu bảng kê chi tiết tiền lương

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu bảng kê chi tiết tiền lương được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Mẫu bảng kê chi tiết tiền lương là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai chi tiết tiền lương. Mẫu bảng nêu rõ thông tin cơ cấu lương, số tiền. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TIỀN LƯƠNG

Tháng ………….

Họ và tên: ……………………………… Đơn vị: ………………………… Phòng …………………………….

STT CƠ CẤU LƯƠNG SỐ TIỀN GHI CHÚ
I Lương cơ bản
II Các khoản phụ cấp + Thưởng
1 Khu vực
2 Độc hại
3 Đắt đỏ
4 Trách nhiệm
5 Công tác phí
6 Thâm niên
7 Chức vụ
8 Tiền ăn
9 Tiền thưởng
II Các khoản khấu trừ
1 BHXH – YT
2 Công đoàn
3 Đoàn phí
4 Đảng phí
5 Thuế thu nhập
6 Tạm ứng
III Thu nhập còn lại (III) = (I) + (II) – (III)