Nhân vật mới của Free Fire trong bản cập nhật tháng 5 lộ diện

Nhân vật mới của Free Fire trong bản cập nhật tháng 5 được tiết lộ