[Review] Facebook đã có giao diện mới, bạn đã thử chưa?

Facebook đã cập nhật giao diện mới, bao gồm một darkmode để người dùng thay thế giao diện dựa trên web cũ. Đây là một động thái sau khi facebook đã cập nhật giao diện trên thiết bị di động và tối ưu hóa mã trên messenger.

Bây giờ facebook mới trên web không hoàn toàn là phiên bản mở rộng của phiên bản di động. ^^

Giao diện hiện tại của Facebook

Bây giờ bạn có thể sử dụng giao diện Facebook mới bằng các bước sau:

Bước 1. Nhấp vào mũi tên để hiển thị các tùy chọn -> Chọn “Chuyển sang phiên bản facebook mới”.

Bước 2. Chọn “Tiếp theo” sau khi giao diện mới được kích hoạt.

Bước 3. Chọn sử dụng giao diện sáng hay tối, chọn Start.

Bước 4. Khám phá một giao diện mới với các biểu tượng thay thế các liên kết văn bản.

Giao diện Newfeed ở chế độ sáng.
Bố cục trang cá nhân chế độ tối.