[Review] Gần 50 triệu người dùng đã rời bỏ trình duyệt Firefox kể từ năm 2018


Gần 50 triệu người dùng đã từ bỏ Firefox kể từ năm 2018