Browsing Tag

siêu nhân xem phim ca nhạc

Phim ca nhạc: "SONG LOAN"

Phim ca nhạc: "SONG LOAN" Bộ phim là câu chuyện có thật của một nghệ nhân ca Huế cuối cùng của Triều Nguyễn. Mặc dù chỉ là một Tỳ nữ dưới Triều Nguyễn nhưng với tình yêu Dành cho ca Huế, Mệ đã dành trọn 94 năm tuổi xuân của…